At Elika Gallery, Athens

 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_001.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_011.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_002.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_009.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_008.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_007.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_006.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_005.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_004.jpg
 
 
http://www.jackburton.eu/files/gimgs/th-117_Jack_Burton_003.jpg